Nils Bergslien

Født på Voss i 1853. Død 1928.

Nils Bergslien var folkelivsskildrer, og ble i sin samtid kjent for sine mange nissebilder. Han utførte også en rekke utsmykningsoppdrag i hoteller o.l., hvorav de fleste ikke er bevart.

Han vokste opp på Vossevangen, der også de mer kjente kunstnerne i slekten, onklene Knud og Brynjulf Bergslien, og deres morbror, kartografen Odd (el. Aad) Knutsson Gjelle (1769–1840), hadde sine røtter. Da Nils var 16 år gammel, hjalp onklene ham til å komme til Christiania. Her gikk han på Knud Bergslien og Morten Müllers malerskole 1871–72, og ledsaget 1873 onkelen på en studiereise til Tyskland og Østerrike. Dit vendte han tilbake 1876–79, for studier ved kunstakademiet i München under professor Otto Seitz.

Bergsliens tegninger og malerier vant stor popularitet, og etterspørselen – ikke minst fra utenlandske turister og nordmenn bosatte i utlandet – var til tider enorm.

 

Bergslien hadde utdannet seg som folkelivsskildrer, men hans styrke lå ikke først og fremst i de store tablåer eller de inntrengende psykologiske studier. Han hadde et våkent øye for de lattervekkende innslag i tilværelsen, og utnyttet dette i sitt valg av motiver fra norsk dagligliv, hvor både det barokt komiske og det godmodig karikerende er typiske ingredienser.

Opp gjennom årene fikk Bergslien en rekke utsmykningsoppdrag. 1886 laget han dekorasjoner til turistskipet Britannia, 1899–1900 dekorerte han flere rom i Hotel Norge og Café Boulevard i Bergen (ødelagt i bybrannen 1916) og i Tyssedal Hotel, og senere laget han de nasjonalromantiske dekorasjonene til spisesalen i Hotel Vøringfoss i Eidfjord.

Et eget museum er opprettet for de 3 Bergslien kunstnerne i Eidfjord.