Alf Rolfsen

Norsk maler. Født i Kristiania.

Mest kjent for utsmykkingen av Vestre krematorium i Oslo.

Alf Rolfsen ble født i 1895 og døde i 1979. I 1913 reiste han til København for å utdanne seg til arkitekt, men ble innskrevet på akademiet som malerstudent og var elev av Peter Rostrup Bøyesen 1913–16.
Han debuterte på Efteraarsudstillingen i København 1916, studerte i Paris 1919–20. Hans tidlige bilder var halvkubistiske og preget av dempede jordfarger, og kritikerne var stort sett positive.

Foruten mange senere opphold i Paris, med bl.a. givende samvær med dansken Georg Jacobsen og meksikaneren Diego Rivera, foretok Rolfsen også en rekke reiser til Italia. Han ble særlig opptatt av de store renessansemesteres malerier innen arkitektur. Rolfsen fortsatte i alle år å skrive artikler og bøker om kunstteori og egen og andres kunst.

 

Fredrik Borgen

Født i Ullensaker i 1852. Død i 1907. Fredrik Borgen vokste opp på gården Borgen i Ullensaker. Etter endt skolegang i hjembygda drog han som konfirmant til Christiania, bare 13 år gammel. Han gikk først på Eckersbergs malerskole. Etter studieopphold i Paris sluttet B. seg til 80-årenes friluftsmalere. Han var en stor beundrer av Hans F. Gudes og Amaldus Nielsens kunst. Etter hvert ble han mer rendyrket naturalist. Chr. Krohg og Edvard Diriks ble hans forbilder, senere ble han delvis påvirket av Gerhard Munthes kunst. Han kalte seg landskapsmaler. Hans malerier vitner om nøktern realistisk sans og kjærlighet til naturen.

Haakon Kaulum

Født i Bergen i 1863. Død 1933.  Haakon Kaulum vokste opp i Bergen, men familien flyttet omkring 1880 til Kvitsøy i Rogaland. Her begynte han å male, og mange av hans senere bilder med motiver av skuter og skummende hav er malt der. Etter sin utdannelse i Berlin var han hovedsakelig bosatt i Kristiania, men oppholdt seg også i Bergen, Trondheim og mot slutten av århundret i København. Gjennom sin utdannelse  spesialisert han seg i kystmotiver og marinebilder. Rundt århundreskiftet fikk han i oppdrag å male veggdekorasjoner (landskapsmotiver fra Sogn) for Hotel Norge, Bergen. Bilder av ham har hengt i hotellets beste suite.

 

Anders Askevold

Født i Sunnfjord i 1834. Død i 1900. Allerede i ung alder begynte han å tegne og male. Ved stiftamtmann W. Christies hjelp kom han til Bergen i 1847 og ble elev av landskapsmaler Hans Leganger Reusch frem til dennes død i 1854. Samtidig var han elev på Tegneskolen i Bergen under Frantz Wilhelm Schiertz og Knud Bergslien. På verdensutstillingen i Wien, 1873, kjøpte keiser Wilhelm 1. et av hans større bilder, Afsked fra Sæteren. Etter 1880 reiste Askevold igjen ut og oppholdt seg i Paris og Düsseldorf. Sine siste år bodde han for det meste i Bergen. Han døde i Düsseldorf 1900. Som tolker av nasjonale motiver og som dyremaler har Askevold hatt en enestående posisjon i Norge.