Kjell Nupen

Født i 1955.

Kjell Nupen var knapt 17 år da han kom inn på Kunstakademiet, og bare 2 år senere debuterte han på Høstutstillingen med maleri og grafikk. Han viser i sin kunst en gjennomgående samfunnskritisk holdning, i 70-årene uttrykt ved en krass og aggressiv form som senere har måttet vike for en mindre direkte, men mer suggestiv uttrykksmåte.

I sin formidling av forskjellige former for maktovergrep og undertrykkelse tar han utgangspunkt i massemedienes virkemidler og knappe fremstillingsform. Både motivvalg og formspråk forutsetter engasjement og kritisk refleksjon hos tilskueren.

 

Théo Tobiasse

Theo Tobiasse er utvilsomt en av verdens større nålevende kunstnere. Det har vist seg å bli stadig vanskeligere å få tak i hans arbeider, og prisnivået på bildene har steget kraftig de siste ti årene, og de fortsetter å stige. Tobiasse har 1960 hatt utallige separat- og gruppeutstillinger rundt om i verden, og han er representert i de fleste store muséer i mange land. Han er æresborger av New Orleans, og Paris by har tildelt han "la Medaille de Vermeille" eller "Den forgylte medalje".

Karl Erik Harr

Født i Kvæfjord i 1940. Karl Erik Harr er en norsk maler, tegner, grafiker, illustratør og kunstskribent. Han vokste opp i Harstad.Utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole under Aage Storstein og Per Palle Storm 1962-64. Karl Erik Harr har markert seg som en av Norges mest populære og anerkjente kunstnere. Bildene hans representerer en nyromantisk retning som oppstod i løpet av 1960-årene. Motivene er ofte hentet fra det nordlandske landskap. Han har mange av sine motiver fra Norland, særlig fra Kjerringøy, Hamarøy, Helgeland og Lofoten. Han har hatt et stort antall separatutstillinger i Norge, og også i flere land i Europa og Asia. Han er innkjøpt av museer og har hatt mange utsmykninger. Han har bl.a. utsmykket hurtigruta Richard With.

Solgte malerier for flere millioner under sin utstilling i Oslo sommeren 2015.

 

Inger Sitter

Født i Trondheim i 1929. Død i 2015. Inger Solveig Sitter var en norsk grafiker og maler. Hun var en av Norges mest kjente og sentrale kunstnere. Inger Sitter var en av de betydeligste norske billedkunstnere i annen halvdel av 1900-tallet. Hun spilte en sentral rolle ved gjennombruddet for den såkalte lyriske (naturbaserte) abstraksjon i norsk kunst i 1950-årene.

Det sier noe om hennes tidlige modenhet at hun var representert første gang på Statens høstutstilling 1948. Samme år hadde hun sin første separatutstilling i Oslo Kunstforening. 1973 gikk hun sammen med Irma Salo Jæger og Berit Soot Kløvig inn i et samarbeid om installasjonsprosjekter som fikk navnet Park 62 (etter hovedverkstedets adresse i Parkveien 62). Her ble det skapt arbeider som var i pakt med tidens rådende trend, så som installasjons- og “action”-pregede prosjekter til offentlige utsmykkingsoppgaver.